เกี่ยวกับเรา

บริษัท รอยัล รีซอสเซส รีบอร์น จำกัด เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2563 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2559 ได้ดำเนินการ จัดตั้งโรงงาน  ตรวจสอบแหล่งน้ำ วัดค่าแร่ธาตุต่างๆของแหล่งน้ำแร่

ปี 2560 ได้ดำเนินการ 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย น้ำแร่บรรจุขวดแก้ว น้ำแร่อัดแก้ส น้ำแร่ขวดเพท น้ำแร่ OEM